Thursday, November 19, 2009

۱۶ آذر

پس از حضور میلیونی مردم در ۱۳ آبان اینک نوبت به ۱۶ آذر رسیده است.

برای همگیر شدن ۱۶ آذر باید تبلیغ کرد، تبلیغات را باید هرچه سریعتر شروع کنیم. در این میان چند نکته به ذهن من میرسد که به شرح زیر است:

- دیوارنویسیها: این گونه تبلیغات بسیار کم خطر بود و نشان داده بسیار تاثیر گذار است. دقت کرده باشید کودتا گران به شدت از این حیث عصبانی‌ شده اند. از پاک کردن دیوار نوشتها و رنگ زدن آنان به طور مدام می‌توان به حساسیت آنان بر اینگونه تبلیغات پی برد.

- پخش شبنامه: این کار نیازمند گروهکی هماهنگ است. اگر دوستانی دارید که اطمینان کافی‌ به آنان دارید گروه‌های چند نفره تشکیل دهید و با پرینت گرفتن اطلاعیه، پوستر،و شعارهای جنبش دست به کار شوید. دو طرف کوچه ای که می‌خواهید در آن‌ اعلامیه پخش کنید را با قرار دادن دو نفر از گروه تحت کنترل داشته باشید تا چند نفر اعلامیه‌ها را به زیر داره خانه ها می فرستند.

- پخش اعلامیه در مکانهای عمومی‌: اگر در محیطی‌ شلوغ هستید با گروه دوستان ناگهان دسته ای اعلامیه را به هوا پخش کنید و از مکان متواری شوید. به روی خود نیارید که چه اتفاقی‌ افتاده است و بی تفاوت از محل دور شوید.

- تبلیغات گفتاری: با دوست خود سوار تاکسی میشوید، تاکسی پر میشود، وانمود کنید هم را نمیشناسید. باهم شروع به بحث کردن راجع جنبش سبز کنید و اشاره کنید که " آره گویا قراره باز این سبزها ۱۶ آذرم بریزن توی خیابون" اگر می‌خواهید محتاط تر هم باشید کمی‌ رنگ‌ و آب منفی‌ هم به جملهٔ خود بدهید "آره میگن این اغتشاش گرا باز میخوان ۱۶ آذر بریزن بیرون"

سعی‌ نکنید صرفا انرژی خود را در تبلیغات در دانشگاها بگذارید، دانشجویان عزیز بیشترین اطلاع را از این روز دارند، سعی‌ کنید روی اقشار دیگر جامعه متمرکز شوید. اقشاری که حس می‌کنید از ۱۶ آذر چیزی نمیدانند و نمیدانند چه چیزی در راه است.

از آنجا که دیدم در مورد ۱۶ آذر نوشته کم است و بیشتر دوستان سبز روی پوستر تمرکز کردند، جسارت کرده و چند کلمه ای در این باب نوشتم.

به امید روزی که ایرانمان را آزاد کنیم.

زنده باد ایران و ایرانی‌.


Wednesday, November 18, 2009

فیلمی برای 16 آذر

به استقبال 16 آذر میرویم

Monday, November 16, 2009

رزمایش امنیت و آرامش پلیس استان تهران برای مقابله با "حداکثر 4 هزار " نفر که با دستان خالی فرياد آزادی سر ميدهنداين همه رزمايش برای مقابله با "حداکثر 4 هزار " نفر؟!
رئيس پلیس امنيت اجتماعی تهران در مورد تعداد سرکت کنندگان تظاهرات 13 آبان در تهران گفت که حداکثر 4 هزار نفر در تظاهرات شرکت داشتند!


تا 16 آذر - برای 16 آذر - سری سوم

تا 16 آذر - برای 16 آذر - سری دوم

Sunday, November 15, 2009

Wednesday, November 11, 2009

نفسیر لوگو جدید بالاترین


هرچند دی کد کردن این لوگو چندان کار اسانی‌ نبود اما با اتکا به خرد جمعی‌ انجام شد:

منظور از این لوگو به شرح زیر است:

سپاه پاسداران، با ارسال امواج پارازیت بر ماهوارهٔ هاتبرد باعث سردرد مردم شده است!

Monday, November 9, 2009

هادی جان به چه می اندیشی؟


هادی جان به چه می اندیشی؟ به لحظات سختی که در زندان بر تو گذشته؟ به انتقام؟ غم مخور هادی جان، دست در دست هم کودتاگران را پایین خواهیم کشید و تک تکشان را محاکمه خواهیم کرد

خ.ر. و شعرا

خاطرم هست هنوز در گذشته ای نه چندان دور در کتب تاریخ میخواندیم که در دربار شاهان شاعرانی بودند که شعر میسرودند. نه برای پیشبرد فرهنگ و زبان پارسی‌، بلکه برای چاپلوسی و خودنمایی.

خاطرم هست میخواندیم هرچه شاه فاسد تر بود خدم و حشمش بیشتر بود و تعداد دلقکان دربارش متعدد تر.

خاطرم هست میگفتند شعرای منتقد هرگز به این دربار راه نداشتند که مباد ناگاه سخنی ناسزا گویند و به شاه شاهان اهانت کنند و خاطرشان را آزرده سازند.

و این پادشاه فاسد بود که مینشست و به به و چه چه میکرد در حالی‌ که شاعران شعر میسرودند و مطربان مینواختند و ساقیان کاسه های شراب را میگرداندند.

همیشه از این صحنه‌ها خاطره زشتی در ذهنم بود، چون همیشه می‌دانستم در پاس این به به و آفرین و احسنت گویی، مردمانی در شهر هستند که به دنبال تکه نان خشکی میگردند تا شکم گرسنهٔ بچه هایشان را سیر کنند، چه نفرت بار بود این صحنه تاریخ برایم.

می‌گویند تاریخ تکرار میشود، درست میگویند، در زیر شاهد ویدویی هستید که نشان میدهد چگونه شعرا در حضور خ.ر. نشسته اند و شعر میخوانند، و ایشان چه به به چه چه ای بلغور میکنند.

و یکی‌ نیست به این عالیجناب سرخپوش بگوید، تو را چه به شعر و ادبیات! چه می‌فهمی از جناس و استعاره و تلمیح و وزن عروض و سجع و حتی قافیه!


سایت نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان هک شد

Saturday, November 7, 2009

حکومت زانوی غم بغل کرده

16 آذر در راه است!
حکومت زانوی غم بغل کرده


از سالگرد 13 آبان همه عبور کردند. هم رهبران و مجریان کودتای 22 خرداد و هم مردم زخم دیده و رای به تارج رفته. حاکمیت هنوز از ضربه ای که روز 13 آبان خورد در سر گیجه بسر می برد. امواج واکنش ها نسبت به خشونت و جنایتی که در تهران و بسیاری از شهرهای کشور علیه مردم اعمال شد، چه درجامعه و چه در بدنه حاکمیت و حتی در درون حاکمیت کودتائی ادامه دارد. نه تنها ادامه دارد که در روزهای آینده تشدید نیز خواهد شد. هنوز خیلی از نهادها و چهره های مذهبی و سیاسی در بهت و حیرت اند از آنچه دیدند و شنیدند. کودتاچی ها هنوز از زیر ضربه 13 آبان برنخاسته، باید زانوی چه کنم با 16 آذر را بغل کنند. تازه بعد از 16 آذر دهه اول محرم می رسد و فرصت 10 روزه مردم برای فریاد "یاحسین- میرحسین". زمستان سر نیآمده، نوبت به راهپیمائی 22 بهمن می رسد و تازه، سالروز رفراندوم پایان سلطنت و استبداد و بنای جمهوری می رسد و بدنبال آن....این فرصت ها را سر باز ایستادن نیست.منبع : http://www.peiknet.com/


Thursday, November 5, 2009

ابتکار جدید بالاترین

بالاترین برای لینکهای حاوی ویدئو امکانات جدیدی ایجاد کرده است. البته این امکان صرفا برای ویدئو های یوتیوب میباشد.

برادر انتظامی‌، تو را چه شده است؟

برادر انتظامی‌، چگونه دلت میاید؟ چگونه میتوانی‌ با وقاحت در چشم مردمان هم وطنت نگاه کنی‌ و آنان را با ضربهٔ باتومت بدرقه کنی‌؟

چگونه میتوانی‌ دست بر آ‌ن‌ مادری بلند کنی‌ که هرچه کرده برای سرفرازی میهنش انجام داده، مگر بهشت زیر پای مادران نیست؟ چگونه میتوانی بر بهشتیان دست بلند کنی؟

چگونه میتوانی‌ نظاره‌گر باشی‌ که هموطنانت، خواهران و برادرانت، همسیگان و آشنایانت بر خاک میغلتند؟

مگر این شما نبودید که جلو تجاوز کشور بیگانه را گرفتید؟ مگر این شما نبودید که مقابل بعثی‌‌ها ایستادید تا مباد خراشی بر تن هموطنانتان ایجاد کنند؟

مگر این شما نبودید که با جان و دل از همین مردم دفاع کردید؟ حال شما را چه شده است که اینگونه به گذشتهٔ خود پشت کردید؟

آیا اکنون در نظر مردمان شما تفاوتی‌ با آ‌ن‌ متجاوزین عراقی‌ دارید؟

زمانی‌ شما نماد آرامش بودید، مردم با دیدن شما یقین میداشتند که دست هیچ متجاوزی بهشان نمیرسد، چرا باید اینک مردمان را از خود برانید و برای ایرانیان سمبل تجاوز شوید؟

بردار انتظامی من، کمی‌ درنگ کن و به گذشته بنگر، آیا در مرام شما تجاوز به هم میهن حتا اگر عقیده اش با شما متفاوت باشد، جایز است؟


Tuesday, November 3, 2009

خبرهای کوتاه 13 آبان - 2

ايلنا: ايستگاه‌هاي متروي «هفت تير»، «طالقاني»، «دروازه دولت» و «فردوسي» امروز چهارشنبه تا پايان مراسم راهپيمايي 13آبان بسته است.
به گزارش ايلنا، از ساعات اوليه صبح امروز در همه ايستگاه‌هاي متروي تهران اعلام مي‌شود كه قطارهاي مترو در ايستگاه‌هاي ‌«هفت‌تير»، «طالقاني»، «دروازه دولت» و «فردوسي» به دستور مقامات مسوول، توقف ندارد و اين شرايط تا پايان مراسم 13 آبان ادامه دارد.
تعدادي از شهروندان كه بي‌اطلاع از تعطيلي ايستگاه‌هاي مذكور با درهاي بسته مواجه شده بودند از نبود اطلاع‌رساني به موقع در اين باره انتقاد كردند.

خبرهای کوتاه 13 آبان

از توييتر ، فيس بوک و .... :

پرتاب گاز اشک آور در میدان هفت تیر.

درگیری شدید در تقاطع مفتح مطهری شعارمرگ بر دیکتاتور در خیابان طنین انداز استو

خروج دانشجویان از دانشگاه تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور و تا احمدی نژاده هر روز همین بساطه! درگیریهای پراکنده اطراف دانشگاه

به کمک بچه های دانشگاه های تهران و شریف بشتابید. انبوه دانشجویان در داخل دانشگاه در حال شعار دادن هستند و مزدوران به آنها اجازه خروج نمیدهند خبر فوری / تجمع دانشجویان در داخل دانشگاه تهران . دانشگاه به محاصره یگان ضد شورش در آمده است.

دانشگاه تهران در محاصره ی انبوه نیروهای امنیتی است. هفت تیر تمام مسیر ها بسته است و مترو را بسته اند. گروه گروه دانش آموز و نیروهای خودشون رو دارند با اتوبوس به سمت سفارت سابق آمریکا در طالقانی می برند.

اطراف دانشگاه مملو از جمعیت، و پر از ماشین خیابانهای تهران به طور بی سابقه پر از پلیس، بسیسجی رژیم با فرستادن اساماس مردم رمی ترساند و در صورت شرکت در تظاهرات آن هارا تهدید به دستیگیری کرده است، بسیاری از مردم هم اکنون از حکومت اس .ام. اس دریافت میکنن.


منبع : http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=8811