Saturday, March 12, 2011

گفتاری پیرامون دیدار فرزندان میرحسین با پدرشان - قضیه مشکوک است

به نظر من این خبر غیر واقعی است
این قضیه سایت کلمه بسیار مشکوک است! طبق این خبر، نزدیک 1 هفته است فرزندان موسوی با پدر و مادر خود دیدار کرده اند، اما چرا باید الان و نزدیک 4شنبه سوری این خبر اعلام شود؟
به نظر شما این بازی حکومت برای سرد کردن برخی افراد برای شرکت در برنامه 3شنبه نیست؟ هوشیار باشیم
سایت کلمه سایت زیاد قابل اطمینانی نسیت، همونطور که در تفسیر خبر صدای آمریکا توسط جناب نوری زاده و سازگارا هم اشاره شد، افراد مختلف در این سایت خبر پست میکنند و به آن دسترسی دارند که 1کی از آنها وزارت اطلاعات است. گول این بازی های بچه گانه را نخوریم. من فکر میکنم نه تنها دختران ایشان با پدر و مادر خود دیدار نداشته اند، حتی حس میکنم دخترانشان بعد از آن بیانیه ای که دادند و رنجنامه ای که صادر کردند، دستگیر و تحت مراقبت امنیتی هستند و راهی برای مصاحبه یا صدور بیانیه ندارند!
در این بیانیه نوشته شده مجبور به سکوت بودیم، اما سکوت را دیگر جایز ندانستیم! به نظر شما چه شده که درست 2 روز مانده به 4شنبه سوری این سکوت شکسته شده است؟ آیا فرزندان این دو عزیز، زود تر از این نمیتوانستند سکوت خود را بشکنند؟
هوشیار باشیم و در دام این بازی های حکومت ضحاک نیافتیم
سه شنبه دوباره سبز خواهیم شد
به امید پیروزی

Tuesday, February 8, 2011

تلویزیونهای تبلیغاتی در سطح شهر و جنبش سبز


تا به حال به تلویزیونهای تبليغاتی در سطح شهر توجه کرديد؟
آنها که بزرگ و رنگی هستند، که معمولا تبليغاتی و گاهی براي مناسبت ها به کار ميروند

در تهران در 5 نقطه این تلویزیونها موجودند

در حال حاضر دو تلویزیون بزرگ در دو سوی پل پارک‌وی از سوی شرکت نمای بسته و سه تلویزیون دیگر در میدان‌های ونک، تجریش و هفت‌تیر از سوی شرکت تصویرگران سیما نصب شده است
اين تلویزیونها يا حافظه دارند يا از طريقه شبکه به مرکزی متصل هستند
آيا تا به حال به فکر هک کردن اين تلویزیونها ها افتاده ايد؟
چندی پيش اين فکر در ذهنم آمد که چه ميشد اگر بشود اين تلویزیون ها را به نحوی از راه دور يا مستقيم از طريق سيم هاي داخل دکل، هک کرد و تصاوير مورد علاقه خود را بر انان انداخت

فکرش را بکنيد، يک تلویزیون بزرگ در ميدان شلوغ شهر در حال نمايش جنايات رژيم و تبليغ برای تجمع بعدي سبز ها و اطلاعیههای سبز باشد

دوستان لطف کنن اين قضيه رو دنبالش رو بگيرن، اگر بتوان به نحوی وارد سيستم اين تلويزیونها ها شد ميتوان به راحتی از انان براي اطلاع رسانی به اقشار مختلف جامعه بهره برد