Sunday, September 27, 2009

تولدتان مبارک مبارزان راه آزادی

تولد ۳ تن...

جالبه که هر سه با فاصلهٔ ۷ روز به دنیا اومدن

۷ مهر - میرحسین موسوی
۱۴ مهر - مهدی کروبی
۲۱ مهر - سید محمد خاتمی

عدد ۷، عدد مقدس ۷Laughing

و در این اعداد نشانه هاست برای آنان که اهل تفکرند Laughing

اما از شوخی‌ و خرفات که بگذریم به یک جملهٔ ساده میرسیم:

"تولدتان مبارک مبارزان راه آزادی"

2 comments:

  1. Salam I am born on Mehr 14 and my younger daughter on 7/7/77

    ReplyDelete