Thursday, May 27, 2010

یک بخشنامه دولتی :آمارها را برای حفظ نشاط جامعه دستکاری کنید


سازمان ثبت احوال در آیین نامه ای رسمی از همه ادارات تحت پوشش خود خواسته است برای اینکه آرامش را به جامعه تزریق کند ، آمارهایی ارایه کند که سلامت روانی جامعه را به خطر نیاندازد .

آمارهایی که در این بخشنامه دولتی برهم زننده امنیت روانی جامعه قلمداد شده اند درباره افزایش آمار طلاق و فوت هستند . همچنین افزایش ازدواج و ولادت از جمله آمارهای تلقی شده اند که به جامعه نشاط می بخشند .در این بخشنامه تاکید شده که آمارهای این چنینی باید مورد توجه مدیران قرا ر گیرند .

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال کشور که از زیر مجموعه های وزارت کشور محسوب می شود در این بخشنامه رسمی که در تاریخ 12 اردی بهشت امسال به همه معاونان و مشاوران سازمان و مدیران ستادی و استانی ابلاغ کرده از آنها خواسته است که برای برقراری امنیت روانی جامعه از اعلام هر گونه آمار برهم زننده آرامش افکار عمومی جامعه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بپرهیزند .

در این نامه که به امضای مهدی اسماعیلی ،مدیر کل روابط عمومی و بین الملل سازمان ثبت احوال رسیده تاکید شده است:" مدیران اگر هم می خواهند آماری درباره این پدیده ها ( فوت و طلاق ) ارائه دهند این آمارها جوری باشد که نشان دهنده کاهش روند مسایل نا امید کننده باشد تا سلامت روانی جامعه به خطر نیفتد ."

یعنی مسولان با دریافت این آیین نامه موظف شده اند آمار طلاق یا فوت را دست کاری کنند تا کاهش روند این پدیده های طبیعی را نشان دهد تا نشاط به جامعه بازگردد و به قول تهیه کنندگان مهندسی سلامت روانی جامعه به بهترین شکل انجام شود .

آمارهایی که در این بخشنامه دولتی برهم زننده امنیت روانی جامعه قلمداد شده اند درباره افزایش آمار طلاق و فوت هستند . و همچنین افزایش ازدواج و ولادت از جمله آمارهای هستند که به نظرتنظیم کنندگان بخشنامه به جامعه نشاط می بخشند .

در این بخشنامه تاکید شده درباره افزایش روند ازدواج و تولد اطلاع رسانی بیشتری انجام شود .

بیان روند مهاجرت معکوس ازشهرها به روستاها و یا خارج به داخل کشور که در این بخشنامه با کمال صراحت ذکر شده که اگر و جود داشتند باید در موردشان اطلاع رسانی شود! نیز از جمله دیگر مواردی است که تنظیم کنندگان بخشنامه آن را به نفع جامعه در جهت امید بخشی قلمداد کرده اند که باید از سمت مدیران تبلیغ شوند .


No comments:

Post a Comment