Thursday, October 8, 2009

بیایید باهم خلیج فارس را احیا کنیم

با نگاهی‌ به تصویر زیر خود همه‌چیز را در خواهید یافت...به نظر شما وقت آن نرسیده که نام خلیج فارس را با بمب گوگلی به صدر برگردانیم؟

راه حل کار ساده است، اگر من و تو و ما دو عبارت "خلیج فارس" و "khalij fars" را سرچ کنیم خواهیم توانست خلیج همیشه فارس را باز هم به صدر برگردنیم!

No comments:

Post a Comment