Friday, October 23, 2009

مقایسه ای برای سیزده آبان


اوکراین٫ صربستان و رومانی

مردم این کشورها نشان دادند ماندن مداوم در خیابان باعث سقوط دولتشان شده . اوکراین وصربستان هر دو جنبشهای بدون خشونت بودند که مردم یکی دو هفته مداوم در خیابانها مانند تا دولتی که در انتخابات تقلب کرده بود سقوط کرد. رومانی از سخنرانی رهبر شروع شد و مردمی که برای تشویق رهبر آمده بودند در خیابانها ماندند و دولت سقوط کرد


جمعیتی را که در بالا ملاحضه میکنید جمعیتی هست که باعث سقوط دولت اکراین شد آنها در سرمای بسیار شدید در خیابانها بصورت شبانه روزی ماندند و در اقدامهای هماهنگ توسط لیدرها جای خود را برای استراحت به یکدیگر میدادند . لازم به ذکر است که این جمعیت از ابتدا به این تعداد نبوده با اطلاع رسانی مردم دیگر هم به این اعتراض پیوسته و این عکس بالا یکی از روزهای اوج ازدحام را نشان میدهد . حالا تصویر پایین را که راهپیمایی سبزها رو فقط در یکی از خیابانها نشان میدهد را با تعداد معترضین انقلاب نارنجی در اکراین مقایسه کنید


حال تصور کنید که با اطلاع رسانی و هماهنگی سازمان یافته و آموزش تعداد زیادی لیدر از طریق اینترنت و پخش شدن آنها در جمعیت مردم را مثلا در همین خیابان تصویر بالا دعوت به ماندن کرد و از مردم دیگر با اطلاع رسانی بخواهیم که آنها هم به خیابان مذکور بیایند و نگذارند که تعداد کم شود چه اتفاقی پیش خواهد آمد . بله . این همان کابوس تلخ رژیم است …No comments:

Post a Comment