Tuesday, November 3, 2009

خبرهای کوتاه 13 آبان - 2

ايلنا: ايستگاه‌هاي متروي «هفت تير»، «طالقاني»، «دروازه دولت» و «فردوسي» امروز چهارشنبه تا پايان مراسم راهپيمايي 13آبان بسته است.
به گزارش ايلنا، از ساعات اوليه صبح امروز در همه ايستگاه‌هاي متروي تهران اعلام مي‌شود كه قطارهاي مترو در ايستگاه‌هاي ‌«هفت‌تير»، «طالقاني»، «دروازه دولت» و «فردوسي» به دستور مقامات مسوول، توقف ندارد و اين شرايط تا پايان مراسم 13 آبان ادامه دارد.
تعدادي از شهروندان كه بي‌اطلاع از تعطيلي ايستگاه‌هاي مذكور با درهاي بسته مواجه شده بودند از نبود اطلاع‌رساني به موقع در اين باره انتقاد كردند.

No comments:

Post a Comment