Thursday, November 19, 2009

۱۶ آذر

پس از حضور میلیونی مردم در ۱۳ آبان اینک نوبت به ۱۶ آذر رسیده است.

برای همگیر شدن ۱۶ آذر باید تبلیغ کرد، تبلیغات را باید هرچه سریعتر شروع کنیم. در این میان چند نکته به ذهن من میرسد که به شرح زیر است:

- دیوارنویسیها: این گونه تبلیغات بسیار کم خطر بود و نشان داده بسیار تاثیر گذار است. دقت کرده باشید کودتا گران به شدت از این حیث عصبانی‌ شده اند. از پاک کردن دیوار نوشتها و رنگ زدن آنان به طور مدام می‌توان به حساسیت آنان بر اینگونه تبلیغات پی برد.

- پخش شبنامه: این کار نیازمند گروهکی هماهنگ است. اگر دوستانی دارید که اطمینان کافی‌ به آنان دارید گروه‌های چند نفره تشکیل دهید و با پرینت گرفتن اطلاعیه، پوستر،و شعارهای جنبش دست به کار شوید. دو طرف کوچه ای که می‌خواهید در آن‌ اعلامیه پخش کنید را با قرار دادن دو نفر از گروه تحت کنترل داشته باشید تا چند نفر اعلامیه‌ها را به زیر داره خانه ها می فرستند.

- پخش اعلامیه در مکانهای عمومی‌: اگر در محیطی‌ شلوغ هستید با گروه دوستان ناگهان دسته ای اعلامیه را به هوا پخش کنید و از مکان متواری شوید. به روی خود نیارید که چه اتفاقی‌ افتاده است و بی تفاوت از محل دور شوید.

- تبلیغات گفتاری: با دوست خود سوار تاکسی میشوید، تاکسی پر میشود، وانمود کنید هم را نمیشناسید. باهم شروع به بحث کردن راجع جنبش سبز کنید و اشاره کنید که " آره گویا قراره باز این سبزها ۱۶ آذرم بریزن توی خیابون" اگر می‌خواهید محتاط تر هم باشید کمی‌ رنگ‌ و آب منفی‌ هم به جملهٔ خود بدهید "آره میگن این اغتشاش گرا باز میخوان ۱۶ آذر بریزن بیرون"

سعی‌ نکنید صرفا انرژی خود را در تبلیغات در دانشگاها بگذارید، دانشجویان عزیز بیشترین اطلاع را از این روز دارند، سعی‌ کنید روی اقشار دیگر جامعه متمرکز شوید. اقشاری که حس می‌کنید از ۱۶ آذر چیزی نمیدانند و نمیدانند چه چیزی در راه است.

از آنجا که دیدم در مورد ۱۶ آذر نوشته کم است و بیشتر دوستان سبز روی پوستر تمرکز کردند، جسارت کرده و چند کلمه ای در این باب نوشتم.

به امید روزی که ایرانمان را آزاد کنیم.

زنده باد ایران و ایرانی‌.


1 comment:

  1. http://ba2kbabak.blogspot.com/2009/11/blog-post_16.html

    ReplyDelete