Sunday, December 20, 2009

مراسم آیت الله منتظری در اصفهان

به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله العظمی منتظری، مراسم ترحیمی از سوی آیت الله طاهری در اصفهان برگزار می شود. بر اساس این گزارش، این مراسم روز چهارشنبه دوم دی ماه از ساعت 8:30 تا 11:30 صبح در مسجد سید اصفهان واقع در خیابان مسجدسید برگزار خواهد شد ... لطفا اطلاع رسانی کنید

No comments:

Post a Comment